Punkty do dorobku naukowego

Za publikację artykułu w monografii pokonferencyjnej przyznawane jest 5 punktów

Punktacja za aktywny udział w konferencji wraz z przedstawieniem danego tematu badań wynika bezpośrednio z rozporządzenia danej jednostki naukowej. 

5 punktów

Infolinia telefoniczna

+ 48 530-952-481