Konferencja on-line; Termin: 19-20.09.2022; Opłata 279 zł

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję o charakterze interdyscyplinarnym, która pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana konferencja będzie dobrą okazja do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Wszystkie wystąpienia zamieszczone zostaną na platformie w postaci video-prezentacji lub prezentacji w formie tekstowej. Instrukcja wykonania video-prezentacji dostępna na stronie: https://www.konferencjenaukowe.online/

Ważne informacje konferencja on-line:

 • Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie https://www.konferencjenaukowe.online/ lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania;
 • Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: https://www.konferencjenaukowe.online/;
 • Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania wystąpienia w formie video-prezentacji lub prezentacji w formie tekstowej (zapisanej w pdf) do dnia 15.09.2022 r.;
 • Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 18.09.2022 r.;
 • W dniu 18.09.2022 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji z uwzględnieniem wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

Rejestracja na platformę e-learning:

 • Zakładka “e-learning” na stronie głównej https://www.konferencjenaukowe.online/
 • “Moje kursy”, pozycja: “Rejestracja”

Przebieg Konferencji:

 1. Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do zapoznania się z zamieszczonymi wystąpieniami w formie tekstowej oraz video-prezentacji na platformie e-learning w dniach 19-20.09.2022 r.;
 2. Uczestnicy konferencji zobligowani są do zapoznania się z wybranymi przez siebie video-prezentacjami oraz prezentacjami w formie tekstowej;
 3. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość zadawania pytań poprzez adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub poprzez czat dostępny na platformie. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania jest obligatoryjne dla każdego uczestnika konferencji;
 4. Po zweryfikowaniu ukończenia konferencji zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
 5. W dniu 20.09.2022 r. uczestnicy konferencji otrzymają oficjalne pismo o ukończeniu konferencji;
 6. Przesłanie materiałów konferencyjnych nastąpi 21-22.09.2022 r.

Ważne terminy:

 • Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15.09.2022 r.
 • Termin nadsyłania abstraktów mija 19.09.2022 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej mija 19.09.2022 r.
 • Termin nadsyłania artykułów mija 10.10.2022 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres   e-mail: kontakt.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

Opłaty:

 • Udział w konferencji wraz z publikacją artykułu 279,00 PLN
 • Udział w konferencji bez publikacji artykułu 149,00 PLN
 • Publikacja artykułu bez udziału w konferencji 209,00 PLN
 • Przedstawienie dodatkowej prezentacji podczas konferencji 50,00 PLN

Opłata obejmuje:

 • Zaprezentowanie tematu badań na platformie szkoleniowej (on-line).
 • Materiały konferencyjne oraz ich wysyłkę (harmonogram, certyfikat, faktura, upominki).
 • Wydanie oraz wysyłkę publikacji (dla osób publikujących artykuł)
 • Wydanie książki abstraktów.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Małgorzata Bogusz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
Dr inż. Piotr Prus – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Dr inż. Paweł Dziekański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Dr Monika Wojcieszak -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny
Dr inż. Anna Sieczko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr inż. Anna Justyna Parzonko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr Barbara Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr Anna Janicka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr Anna Zalewska– Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr Monika Gałczyk– Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

Komitet Organizacyjny:
Dr Barbara Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr Anna Janicka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr Paweł Kraciński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr Justyna Sala-Suszyńska – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk  o Człowieku
Mgr Anna Maria Bach – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Mgr Ewelina Litwa – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Mgr Natalia Smaciarz – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Mgr Natalia Skierkowska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Mgr Weronika Topka – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Mgr Małgorzata Kwiatkowska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Lek. Monika Prylińska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Dr n. med. Katarzyna Pawłowicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii
Mgr Michał Mrozek – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Mgr Magdalena Słowik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych
Mgr Damian Jasiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com

Przesłane artykuły zostaną opublikowane w październiku 2022 r., w formie monografii pokonferencyjnej, pt. “ALFA I OMEGA” (data wydania monografii: październik 2022 r.).

Opłata dla osób, które nie nadeślą artykułów i nie zaprezentują wystąpienia nie ulega zmianie.

Marta Rachwał
Koncept.Konferencje Naukowe
Gen. Leopolda Okulickiego 51D/20
31-637 Kraków
NIP: 573-277-92-21, REGON: 387180781
Telefon: + 48 530-952-481
E-mail: kontakt.konferencjenaukowe@gmail.com
Nr rachunku: ING BANK ŚLĄSKI 18 1050 1445 1000 0092 8020 6419