Konferencja on-line; Termin: 24-25.05.2021; Opłata 279 zł

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.Wyrażamy przekonanie, że, organizowana konferencja będzie dobrą okazja do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Wszystkie wystąpienia zamieszczone zostaną na platformie w postaci  wideo-prezentacji. Instrukcja wykonania prezentacji dostępna na stronie: https://www.konferencjenaukowe.online/

Ważne informacje konferencja on-line:

 • Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie https://www.konferencjenaukowe.online/ lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania;
 • Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: https://www.konferencjenaukowe.online/;
 • Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania wystąpienia w formie wideo-prezentacji do dnia 19.05.2021 r.;
 • Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 23.05.2021 r.;
 • W dniu 23.05.2021 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji z uwzględnieniem wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

 Rejestracja na platformę e-learning:

 • Zakładka “e-learning” na stronie głównej https://www.konferencjenaukowe.online/
 • “Moje kursy”, pozycja: “Rejestracja”

 Przebieg Konferencji:

 1. Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do zapoznania się z zamieszczonymi wystąpieniami w formie wideo-prezentacji na platformie e-learning w dniach 24-25.05.2021 r.;
 2. Uczestnicy konferencji zobligowani są do zapoznania się z wybranymi przez siebie wideo-prezentacjami;
 3. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość zadawania pytań poprzez adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub poprzez czat dostępny na platformie. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania jest obligatoryjne dla każdego uczestnika konferencji;
 4. Po zweryfikowaniu ukończenia konferencji zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
 5. W dniu 26.05.2021 r. uczestnicy konferencji otrzymają oficjalne pismo o ukończeniu konferencji;
 6. Przesłanie materiałów konferencyjnych nastąpi 28.05.2021 r.

 Ważne terminy:

 • Termin przyjmowanie zgłoszeń mija 18.05.2021 r.
 • Termin nadsyłania abstraktów mija 25.05.2021 r.
 • Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej mija 25.05.2021 r.
 • Termin nadsyłania artykułów mija 25.05.2021 r.

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres  e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online, lub poprzez stronę internetową.

Opłaty:

 • Udział w konferencji wraz z publikacją artykułu 279,00 PLN
 • Udział w konferencji bez publikacji artykułu 149,00 PLN
 • Publikacja artykułu bez udziału w konferencji 190,00 PLN
 • Przedstawienie dodatkowej prezentacji podczas konferencji 50,00 PLN

Opłata obejmuje:

 • Zaprezentowanie tematu badań na platformie szkoleniowej (on-line).
 • Materiały konferencyjne oraz ich wysyłkę (harmonogram, certyfikat, faktura, upominki).
 • Wydanie oraz wysyłkę publikacji (dla osób publikujących artykuł)
 • Wydanie książki abstraktów.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Małgorzata Bogusz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Dr inż. Piotr Prus – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa  i Biotechnologii

Dr inż. Paweł Dziekański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno -Społeczny

Dr Monika Wojcieszak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny

Dr inż. Anna Sieczko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr inż. Anna Justyna Parzonko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Barbara Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Anna Janicka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Anna Zalewska – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr Monika Gałczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

Komitet Organizacyjny:

Dr Barbara Kiełbasa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Dr Anna Janicka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Paweł Kraciński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Justyna Sala-Suszyńska – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk           o Człowieku

Mgr Anna Maria Dobosiewicz – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu

Mgr Ewelina Litwa – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu

Mgr Natalia Smaciarz – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Mgr Natalia Skierkowska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Weronika Topka – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Małgorzata Kwiatkowska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Lek. Monika Prylińska – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Michał Mrozek – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mgr Damian Jasiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online

Przesłane artykuły zostaną opublikowane do 30 czerwca 2021 r., w formie monografii pokonferencyjnej, pt. “ALFA I OMEGA” (data wydania monografii: czerwiec 2021 r.).

Opłata dla osób, które nie nadeślą artykułów i nie zaprezentują wystąpienia nie ulega zmianie.

Marta Rachwał

Koncept.Konferencje Naukowe

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 51D/20, 31-637 Kraków

NIP: 573-277-92-21, REGON: 387180781

Telefon: + 48 530-952-481

E-mail: kontakt.konferencjenaukowe@gmail.com

Nr rachunku: ING BANK ŚLĄSKI 18 1050 1445 1000 0092 8020 6419