Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że na rynku konferencji naukowych wystartował nasz nowy projekt – innowacyjna platforma do prezentacji wystąpień w formie prezentacji multimedialnych z animacjami i narracją dźwiękową. Oferujemy zupełnie nowa jakość prezentowanych treści, ciekawą i kreatywną formę prowadzenia wydarzeń online i przede wszystkim umożliwiamy powiększanie dorobku naukowego poprzez wydawanie imiennych certyfikatów potwierdzających aktywny udział w konferencji, jak również możliwość wydania artykułu w monografii pokonferencyjnej z numerem ISBN. Zapraszamy serdecznie do współpracy.