Każdy uczestnik konferencji otrzyma imienny certyfikat

Dla osób biorących udział w konferencji wysłany zostanie certyfikat potwierdzający czynny udział. Są ona imienne, zawierają tytuł przedstawionego referatu. Każdy dokument wpisywany jest do rejestru.

Design

Certyfikat posiada unikalny i atrakcyjny wygląd.

Wersja papierowa

Uczestnicy uzyskują certyfikaty w formie papierowej

Rejestr

Certyfikaty są numerowane i rejestrowane

Tytuł referatu

Certyfikat zawiera tytuł referatu potwierdzając czynny udział

kontakt.konferencjenaukowe@gmail.com

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym zespołem i zaprezentowania swojego dorobku naukowego na naszej platformie. 

PLIKI DO POBRANIA

Infolinia telefoniczna

+ 48 530-952-481